Drugi Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej miała miejsce w listopadzie 2004 r. w dwudziestolecie śmierci Artystki i była wydarzeniem wieńczącym obchody organizowanego przez Fundację Roku Iwony Borowickiej.

Tegoroczna edycja była kontynuacją od początku przyjętego założenia dwuletniego cyklu konkursu, z jednoczesną promocją laureatów pomiędzy kolejnymi edycjami.

Podjęta przez Fundację promocja laureatów objęła m. in. udział laureatów w organizowanych przez Fundację koncertach, oraz udział w realizacjach spektaklu operetkowego Wesoła wdówka w okresie od września do grudnia 2005 r.

Druga edycja Konkursu odbyła się w Krakowie w dniach od 8 do 13 listopada 2006 r. we współorganizacji z Państwową Szkołą Muzyczną II st. im. Władysława Żeleńskiego oraz Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury.

Konkurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoGminy Miejskiej Kraków.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem (oraz imprezami towarzyszącymi) objęli: Wojewoda Małopolski Witold Kochan, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz  Duszpasterz Artystów Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.


Jury w składzie:
    Bogusław Kaczyński – przewodniczący
    Grażyna Brodzińska
    Michalina Growiec
    Kazimierz Pustelak
    Roman Węgrzyn
po przesłuchaniu uczestników drugiego etapu jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

Równocześnie jury dokonało rozdziału lub akceptacji następujących nagród pozaregulaminowych:

Słodkie nagrody dla wszystkich nagrodzonych oraz członków jury ufundowała Firma Ciasteczka z Krakowa.


Wieńczący imprezę Wielki Koncert Galowy odbył się 13 listopada 2006  w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i składał się z trzech części:

1.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne, a także zaproszenia do udziału w produkcjach teatrów muzycznych Gliwic i Łodzi, liczne kontrakty na koncerty, wycieczki zagraniczne oraz nagrody rzeczowe.

2.

Koncert laureatów

Udział wzięli:

Artystom na fortepianie towarzyszyły: Alina Hofman, Halina Teliga, Beata Szebesczyk, Renata Żełobowska–Orzechowska

3.

Koncert zaproszonych gości

Koncert rozpoczął Bogusław Kaczyński wspomnieniami o patronce konkursu. Następnie publiczność ze wzruszeniem słuchała i owacyjnie dziękowała Kazimierzowi Pustelakowi oraz Romanowi Węgrzynowi (wciąż wspaniale śpiewającym), którzy debiutowali u boku legendarnej Iwony Borowickiej, na scenie usłyszeliśmy też Michalinę Growiec – śpiewaczkę i pedagoga, posługującą się znakomitą techniką wokalną i piękna barwą głosu, można było również podziwiać czołowych artystów Gliwickiego Teatru Muzycznego: Jolantę Kremer, Arkadiusza Dołęgę, Michała Musioła, Witolda Wronę; wystąpiła również Ewa Warta–Śmietana – dyrektor konkursu. Artystom towarzyszyła wspaniale grająca orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Biernackiego. Koncert prowadził redaktor Jacek Chodorowski. Repertuar wypełniły arie i duety oraz utwory zespołowe z operetek klasycznych, piosenki musicalowe oraz filmowe.

"... i tak, jak niegdyś melomani z całej Polski przyjeżdżali na spektakle patronki konkursu, Iwony Borowickiej do Krakowa, tak i teraz (wnioskując z rezerwacji biletów) na Wielki Koncert Galowy finalizujący konkurs, przybyli do Krakowa wielbiciele tego gatunku muzyki z całego kraju."

Patronat medialny nad konkursem objęli: Nasz Dziennik oraz TVP3 Oddział Kraków.

Listy referencyjne

Głosy prasy

Zdjęcia (Mirosław Bestecki, Roman Bochenek oraz archiwum własne)

Echa konkursu w Internecie:

    Polski Wortal Teatralny "e-teatr.pl"

    Nasz Dziennik

    Województwo Małopolskie

Pliki do pobrania/Downloads